Solidarność
Kobieca solidarność potrafi wiele zdziałać

                                 

 

Informacje »

Wybory w Sekcji Kobiet KSGiE NSZZ Solidarność na kadencję 2018-2022 22.05.2018 W wyniku wyborów do Zarządu Sekcji Kobiet KSGiE na lata 2018-2022 zostały wybrane:

Anna Gromisz z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Kozienice na Przewodniczącą Sekcji Kobiet
Lidia Lukasek ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Bytom na Wiceprzewodniczącą Sekcji Kobiet .
Karolina Borowczak z Enea Operator S.A. Poznań na Wiceprzewodniczącą Sekcji Kobiet
czytaj więcej
Szkolenie dla kobiet w Ustroniu. 21.05.2018 W dniu 18 maja 2018 w Ustroniu Sekcja Kobiet KSGiE NSZZ Solidarność uczestniczyła w szkoleniu pt. „Wywieranie wpływu na ludzi wg. Roberta B. Cialdiniego". Szkolenie przeprowadziła Agnieszka Grajcarek która zapoznała koleżanki z publikacją ww Profesora . Publikacja uczy wpływu na innych , obrony przed niepożądanym wpływem oraz odpowiada na pytania , jak nakłonić innego człowieka do zmiany postępowania, jak zachęcić go do podjęcia lub zmiany decyzji, jak obronić się przed wpływem innych na nasze decyzje. W szkoleniu wzięły udział koleżanki z ZZG w Polsce.
czytaj więcej
Kondolencje 16.05.2018 W imieniu Sekcji Kobiet KSGiE NSZZ Solidarność
przekazuję wyrazy głębokiego żalu i współczucia
rodzinom zmarłych górników Kopalni Zofiówka .
Przewodnicząca
Teresa Szkutnik
czytaj więcej
Życzenia Wielkanocne 27.03.2018 Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym życzy Sekcja Kobiet KSGiE NSZZ Solidarność.
czytaj więcej
Dzień Kobiet 06.03.2018 Wszystkim Kobietom w dniu ich święta wszystkiego co najlepsze, szczęścia , zadowolenia w życiu i samych słonecznych dni oraz spełnienia marzeń życzy Sekcja Kobiet KSGiE NSZZ Solidarność.
czytaj więcej
Kondolencje 02.03.2018 Naszej drogiej koleżance
Sabinie Świniarskiej
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci ukochanego taty
składają koleżanki
z Sekcji Kobiet KSGIE NSZZ Solidarność
czytaj więcej
Życzenia 18.12.2017 Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku 2018
składa Sekcja Kobiet przy KSGiE NSZZ Solidarność
czytaj więcej
Życzenia Barbórkowe 01.12.2017 Z okazji BARBÓRKI wszystkim Górnikom oraz ich Rodzinom, najserdeczniejsze życzenia - zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz wielu sukcesów w realizacji zamierzeń,

życzą kobiety z Sekcji Kobiet KSGiE NSZZ Solidarność
czytaj więcej
Posiedzenie Sekcji Kobiet KSGIE NSZZ Solidarność 28.11.2017 W dniu 28 listopada 2017 spotkała się Sekcja Kobiet przy KSGiE NSZZ Solidarność. Głównymi tematami którymi zajęły się kobiety to:

1. Uchwała Komitetu Wykonawczego IndustriAll Global Union ws przemocy względem kobiet.

2. Omówienie deklarowanych zamierzeń Komitetu Wykonawczego Industriall Globar Union i ich wpływ na podjęte działania rządu polskiego.

3. Ustalenie planu działania i zadań Sekcji Kobiet na najbliższy rok.

4. Dyskusja na temat ostatniego raport MOP "Światowa Perspektywa Zatrudnienia Społecznego": tendencje dla kobiet w 2017 r.
czytaj więcej
Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet - 25 listopada 2017 25.11.2017 25 listopada 2017 roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Europejskie i światowe związki zawodowe solidarnie opowiadają się przeciwko jakimkolwiek formom przemocy wobec kobiet.
czytaj więcej
Szkolenie pt. “Szare odcienie kobiecości” 10.11.2017 Na zaproszenie Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz Fundacji im. R. Luksemburg , Sekcja Kobiet przy KSGiE NSZZ Solidarność uczestniczyła w szkoleniu na temat “Szare odcienie kobiecości”. Uczestniczki szkolenia poznały szereg aspektów dotyczących życia zawodowego i społecznego kobiet we współczesnych polskich realiach.

Tematami poruszanymi na spotkaniu były m.in.

1. Katalog dobrych praktyk - dyskryminacja kobiet w życiu społeczno-politycznym w Polsce.
2. Sytuacja kobiet na rynku pracy w świetle ustawodawstwa w latach 2015 – 2017r.
3. Kobieta kobiecie wilkiem, czyli dlaczego dziewczyny się wzajemnie nienawidzą?

Ten temat jest szczególnie bliski kobietom w Polsce, niezależnie od tego w jakim środowisku one pracują , czy w jakim działają społecznie. Jest aktualny i należy o nim rozmawiać ponad wszelkimi podziałami. Okazało się, że nadal istnieją sytuacje, w których trzeba udowadniać w środowisku zdominowanemu przez mężczyzn, że kobieta jest wartością, że może i chce być partnerem dla mężczyzny w życiu zawodowym, czy politycznym. Stąd kobiety powinny odważnie artykułować swoje zdanie oraz swoje opinie na szerszym forum i nie pozwalać się odsunąć od podejmowania kluczowych decyzji.
czytaj więcej
Uchwała Komitetu Wykonawczego IndustriAll Global Union w sprawie molestowania i przemocy względem kobiet 09.11.2017 Przemoc oparta na płciach dotyka przede wszystkim kobiety i ma poważny wpływ na kobiety pracujące, żyjące na całym świecie, a najczęściej opisywaną formą jest molestowanie seksualne. Przemoc wobec kobiety to pogwałcenie praw człowieka. Stanowi przeszkodę dla równości płci. Przemoc względem kobiet w pracy jest podstawowym problemem związkowym, mającym wpływ na prawa pracownicze, bezpieczeństwo, zdrowie i godność.

Wszystkie formy przemocy wobec kobiet są niedopuszczalne!

Ważne jest zatem, aby MOP przyjęła kompleksową konwencję, uzupełnioną o zalecenie, z silnym naciskiem na zapobieganie, rozwiązywanie i usuwanie problematyki przemocy opartej na różnicach płciowych w świecie pracy. Związki zawodowe ponoszą główną odpowiedzialność za działania na rzecz wyeliminowania przemocy względem kobiet, w tym poprzez edukację swoich członków i szerszej społeczności, rzecznictwo i układy zbiorowe.

Dlatego Komitet Wykonawczy:

Popiera i wspiera kampanie Industriall, aby przeciwdziałać przemocy wobec kobiet w
Sektorach IndustriALL;

Przyjmuje zobowiązanie IndustriALL Global Union "Przemoc i szykany wobec kobiet: NIE
W NASZYM MIEJSCU PRACY, NIE W NASZYM ZWIĄZKU ZAWODOWYM";
czytaj więcej
Kondolencje 09.11.2017 Z najgłębszym smutkiem żegnamy naszego kolegę z francuskich związków zawodowych FNME Didiera Baur.
czytaj więcej
Spotkanie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 12.10.2017 10.10. 2017 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie Przewodniczącego Kazimierza Grajcarka oraz Reprezentacji Sekcji Kobiet przy KSGIE NSZZ Solidarność - Przewodniczącej Teresy Szkutnik, Wiceprzewodniczącej Sabiny Świniarskiej, Anny Gromisz i Agnieszki Grajcarek wraz z przedstawicielami Ministerstwa w imieniu Pani Elżbiety Rafalskiej. Spotkanie dotyczyło spraw równości płci w środowisku pracy.
czytaj więcej
7 października 2017 roku - STOP Precarious Work - Obchody Dnia Godnej Pracy. 03.10.2017 Sekcja Kobiet przy KSGIE NSZZ Solidarność wspiera akcję STOP Precarious Work organizowaną przez światowe związki zawodowe w czasie obchodów Dnia Godnej Pracy 7 października 2017. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problematykę nietrwałych form zatrudnienia oraz walkę o stałe miejsca pracy i godne warunki zatrudnienia.
czytaj więcej
Różnice na rynku pracy między kobietami i mężczyznami na poziomie światowym. 18.07.2017 Ostatni raport MOP "Światowa Perspektywa Zatrudnienia Społecznego": tendencje dla kobiet w 2017 r. - 70 % kobiet chciałoby wykonywać lepiej płatną pracę, a ponad 50 % z nich pozostaje poza rynkiem pracy.

Wg raportu kobiety nie tylko mają mniejsze możliwości wejścia na rynek pracy niż mężczyźni, ale gdy już to zrobią, okazuje się że napotykają większe trudności z znalezieniem pracy. Ogólnie stopa bezrobocia wśród kobiet wynosi 6,2%, podczas gdy dla mężczyzn wynosi 5,5%. Na poziomie globalnym różnice te pozostały względnie niezmienione, nawet jeśli w niektórych krajach luki zamykają się gwałtownie.

Duża część kobiet nie ma dostępu do godnej pracy. 15 % pracujących kobiet są pracownikami rodzinnymi. Odsetek ten zmniejszył się w ostatnich latach, ale odzwierciedla to przesunięcie kobiet do pracy *na własny rachunek, w przypadku której kobiety nie korzystają z jakiejkolwiek formy ochrony socjalnej.

Chociaż różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn są inne w zależności od kraju, to nadal są szeroko rozpowszechnione. W niektórych krajach różnica w stawkach godzinowych kobiet i mężczyzn może sięgnąć 40% . W krajach rozwiniętych kobiety są nie tylko gorzej opłacane, ale także mniej kobiet ma wysoko płatne stanowiska.

"Ponad 800 milionom kobiet nadal brakuje odpowiedniej ochrony macierzyństwa. Różnica w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn maleje w tempie lodowcowym. Kobiety nadal są reprezentowane w nisko płatnych miejscach pracy, a koncepcja równej wartości pozostaje dla nich nadal zbyt odległa [...] Ten trend powinien nas niepokoić i martwić nas, a postęp nie nastąpi, przy ciągle takich samych działaniach". Powiedział Guy Rider, Sekretarz Generalny MOP, podczas szczytu Świat Pracy na ILC
w 2017.

Segregacja płci w dystrybucji sektorowej jest rzeczywistością. Na poziomie globalnym kobiety przede wszystkim pracują w edukacji, zdrowiu i pracy socjalnej, tuż po branży handlu detalicznego i sprzedaży. W Azji i w Afryce Północnej kobiety koncentrują się także na produkcji, odzwierciedlając wysoki odsetek kobiet pracujących w produkcji odzieżowej . Ta segregacja odzwierciedla trudności napotykane przez kobiety do podjęcia pracy na określonych stanowiskach.

Kobiety napotykają szereg ograniczeń społeczno-ekonomicznych, które są różne w poszczególnych krajach: dyskryminacja, konformizm roli płci, brak wykształcenia, równowagi między pracą a życiem zawodowym, braku opieki nad dziećmi i transportu.
czytaj więcej
STOP PRZEMOCY WZGLĘDEM KOBIET - IndustriAll Global Union 10.07.2017 Przemoc wobec kobiet jest najbardziej wyrazistą manifestacją nierówności płciowej. Począwszy od przemocy domowej do molestowania seksualnego, przez handel ludźmi, okaleczanie narządów płciowych, a nawet gwałt i morderstwo w miejscu pracy;
kobiety są przedmiotem przemocy we wszystkich krajach każdego dnia.

Według ONZ przemoc dotyka co trzecią kobietę na całym świecie. Mniej więcej 40% - 50% kobiet w Unii Europejskiej doświadcza niepożądanych zachowań seksualnych, kontaktów fizycznych, sugestii słownych lub innych form seksualnego nękania w miejscu pracy; w krajach Azji i Pacyfiku to od 30 do 40 procent.

Przemoc przybiera proporcje epidemii. Przemoc wobec kobiet oznacza również przemysłowe zabójstwo, zmuszając kobiety do pracy w nadmiarze liczby godzin i opłacając je poniżej minimalnych standardów życia.

W czasach rosnących ekstremizmów to kobiety ponoszą ciężar ataków, jak to widzimy na przykładzie porwań młodych dziewcząt w Nigerii. Wojny narkotykowe i mafia stoją za przemocą na kobietach w Ameryce Środkowej. Konflikty ws zasobów naturalnych generują gwałty w Demokratycznej Republice Kongo.
czytaj więcej
„Kobieta łączy pokolenia” - II Ogólnopolskie Forum Kobiet Solidarności w Łodzi 20.06.2017 W dniach 9 -10 czerwca 2017 w Łodzi spotkały się kobiety Solidarności. Spotkanie to połączone było z uroczystymi obchodami 25 rocznicy powstania Sekcji Kobiet NSZZ "Solidarność". Z tej okazji wiele kobiet zostało uhonorowanych Medalami 25-lecia Krajowej Sekcji Kobiet. Na uroczystość zostało zaproszonych wiele znakomitych gości oraz Sekcja Kobiet Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność".
czytaj więcej
Życzenia Wielkanocne 2017 12.04.2017 Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy
wszystkim Koleżankom i Kolegom najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres będzie
czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku
i prawdziwej radości.

Sekcja Kobiet KSGiE NSZZ S
czytaj więcej
Działania MKZZ w ramach Konwencji MOP ws przemocy na tle płciowym w pracy 10.03.2017 Przemoc na tle płciowym jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych naruszeń praw człowieka na świecie. Ponad 35% kobiet na całym świecie doświadczyło przemocy fizycznej i / lub seksualnej oraz między 40% a 50% kobiet doświadcza niechcianych zalotów, kontaktów fizycznych lub innych form molestowania seksualnego w miejscu pracy.
Przemoc na tle płciowym (GBV) jest przejawem nierównego stosunku sił między kobietami i mężczyznami. W pracy, jak również w społeczeństwie, GBV może przybierać wiele form, w tym:
• Ataku fizycznego, w tym gwałtu
• nadużyć i gróźb jako przemocy werbalnej
• Znęcania się
• nadużyć psychologicznych i zastraszania
• Molestowania
Ponadto, przemoc domowa lub "partnera" ma wyraźny wpływ na miejsce pracy, poprzez absencję, utratę wydajności i bezpieczeństwa pracy dla ofiar i niewłaściwego wykorzystania zasobów firmy przez sprawców.

Związki zawodowe podejmują działania, aby zakończyć przemoc ze względu na płeć w miejscu pracy i uruchamia kampanię na rzecz nowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w celu zwalczania różnych form przemocy związanej z płcią, które występują w świecie pracy.
czytaj więcej
Dzień Kobiet 2017 07.03.2017 Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej składamy najlepsze życzenia, zdrowia, szczęścia, spełnienia, najskrytszych marzeń oraz powodzenia
w realizowaniu własnych planów.
Niech ten dzień będzie dla Was pełen uśmiechu oraz zadowolenia
i aby takie radosne dni trwały niezmiennie przez cały rok.
czytaj więcej
Szkolenie w Kozienicach 8 - 10 lutego 2017r. 15.02.2017 W dniach 08-10.02.2017r. w Kozienicach Sekcja Kobiet przy Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” na zaproszenie Komisji Zakładowej NSZZ „S” ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. wzięła udział w szkoleniu pt. „Profesjonalizm organizacji zakładowej”, które przygotowała i przeprowadziła kol. Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „S”. Szkolenie umożliwiło nam pozyskanie umiejętności wyznaczania celów do realizacji, planowania strategii działań, prowadzenia działalności organizacji zakładowej oraz poprawienie komunikacji w organizacji.
czytaj więcej
Rada Koordynacyjna IndustriAll Polska w Katowicach 09.01.2017 Z inicjatywy Rady Koordynacyjnej IndustriAll Polska w dniu 5 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie przedstawicielek i przedstawicieli polskich organizacji zrzeszonych w europejskich i światowych, przemysłowych związkach zawodowych - IndustriAll Europa oraz IndustriALL Global. Na spotkanie zaproszone zostały Kobiety oraz przedstawiciele Sekcji Młodych z poszczególnych organizacji. W spotkaniu wzięła udział Agnieszka Grajcarek przedstawicielka Sekcji Kobiet przy KSGIE NSZZ Solidarność, Bożena Gawryluk z ZZG, Joanna Ptak - Sekcja Młodych w ZZG, Michał Karolczyk - wiceprzewodniczący Sekcji Młodych przy KSGIE NSZZ S oraz przewodniczący i reprezentanci z pozostałych organizacji tworzących Radę IndustriAll Polska czyli PZZ KADRA oraz Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność.

Dyskusja obejmowała m.in. problematykę kobiet i młodych za poziomie europejskim i światowym, a także konieczność koordynowania działań na poziomie krajowym w ramach współpracy IndustriAll Polska. Zwrócono uwagę, jak ważna jest ścisła współpraca pań w tym zakresie i rozważono możliwość rozwijania wspólnego planu działania.
czytaj więcej
Życzenia Świąteczne 2016 19.12.2016 Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok 2017.
W tych wyjątkowych dniach wszystkim Koleżankom i Kolegom Sekcja Kobiet życzy tradycyjne Szczęść Boże
oraz wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
czytaj więcej
Życzenia Barbórkowe 2016 01.12.2016 Z okazji Barbórki wszystkim Koleżankom i Kolegom z branży górniczej, wszystkiego dobrego, bezpiecznej pracy, uśmiechu i radości na co dzień, Szczęść Boże, życzy Sekcja Kobiet w KSGiE NSZZ Solidarność.
czytaj więcej
Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet - 25 listopada 2016 rok. 24.11.2016 Jutro, 25 listopada 2016 roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Europejskie związki zawodowe solidarnie opowiadają się przeciwko jakimkolwiek formom przemocy wobec kobiet.
czytaj więcej
”Kobiety zmieniają polskie związki zawodowe” - Warsztaty Związku Zawodowego Górników w Polsce 2016 28.10.2016 Na zaproszenie Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz Fundacji im. R. Luksemburg Przewodnicząca Sekcji Kobiet KSGiE NSZZ Solidarność Teresa Szkutnik wzięła udział w spotkaniu na temat ”Kobiety zmieniają polskie związki zawodowe”.
Spotkanie rozpoczęła Koordynatorka Projektu Kol. Bożena Gawryluk, prezentacje i opracowania zaprezentowali kolejno:
Dariusz Potyrała- Przewodniczący ZZG w Polsce- prezentacja dane statystyczne o kobietach w Związkach zawodowych w Polsce.
Aneta Trojanowska- Prezes Rady Uczelnianej ZNP Uniwersytetu Śląskiego - referacie odpowiedziała na pytanie "dlaczego warto należeć do związków zawodowych i jakie z tej przynależności płyną dla członków korzyści.
Bożena Rybnik - Wiceprzewodnicząca Federacji ZZ Pracowników Spółdzielczości, Handlu, Produkcji i Usług - Temat Godzenie życia zawodowego i prywatnego (Work-Life Balance)
Joasia Ptak - koordynatorka ds. młodych Związku Zawodowego Górników w Polsce zaprezentowała referat o przyszłości związków zawodowych
czytaj więcej
Sekcja Kobiet na II Kongresie IndustriAll Global Union 27.10.2016 W październiku 2016 r. w Rio de Janeiro odbył się II światowy Kongres Industriall Global Union. Przedstawicielka Sekcji Kobiet działającej przy Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność w Katowicach, poprowadziła działania promocyjne Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A
czytaj więcej
Spotkanie w październiku 17.10.2016 W październiku, w Warszawie odbyło się spotkanie Sekcji Kobiet. Omawiane były bieżące tematy z działalności Sekcji. Kobiety wzięły udział w czuwaniu przy grobie Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.
czytaj więcej
Spotkanie Sekcji Kobiet KSGiE NSZZ Solidarność 06.09.2016 W dniach 2 -3 września 2016r. Sekcja Kobiet zorganizowała szkolenie na temat: „ Komunikacja społeczna w działalności związkowej’, które poprowadziła koleżanka Maryla Kościńska, trener z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
czytaj więcej
Copyright ©2015  SOLIDARNOŚĆ
Sekcja kobiet przy sekretariacie górnictwa i energetyki
Projekt i wykonanie:  ASPAR