Solidarność
Kobieca solidarność potrafi wiele zdziałać

Uchwała VI Kongresu SGiE NSZZ "S" dot. utworzenia Sekcji Kobiet przy SGiE NSZZ "S"

Katowice, 29.05.2012 r.


Uchwała nr  1/2012
VI Kongresu
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”

 

1. VI Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” powołuje Problemową Sekcję Kobiet przy Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.
2. Problemowa Sekcja Kobiet jest strukturą problemową zajmującą się sprawami kobiet zrzeszonych w strukturach organizacyjnych Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.
3. Kobiety przystępują do Problemowej Sekcji Kobiet indywidualnie.
4. Problemowa Sekcja Kobiet wybiera spośród siebie przewodniczącą, która otrzymuje wraz z wyborem mandat delegata na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „S” i zostaje członkiem Rady SGiE NSZZ „S”.
5. Problemowa Sekcja Kobiet działa na podstawie regulaminu opracowanego przez Radę Kobiet.
6. W/w Regulamin zatwierdza Rada Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.
7. Problemowa Sekcja Kobiet przy Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” ma swoje subkonto.
8. Praca Problemowej Sekcji Kobiet oraz korzystanie z subkonta podlega kontroli Komisji Rewizyjnej SGiE NSZZ „S”.

 

                    VI Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
                   NSZZ „Solidarność”


                 Protokolant                                                         Przewodniczący Kongresu
    Beata Szymoniak                                                         Bogusław Szarek

Copyright ©2015  SOLIDARNOŚĆ
Sekcja kobiet przy sekretariacie górnictwa i energetyki
Projekt i wykonanie:  ASPAR