Solidarność
Kobieca solidarność potrafi wiele zdziałać

Afiliacje i współpraca zagraniczna

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność w ramach polityki zagranicznej realizuje cele statutowe także w zakresie reprezentacji kobiet w miedzynarodowych związkach zawodowych. Aktywne uczestnictwo kobiet w branżach górnictwa i energetyki jest nader istotne i z tego powodu Sekcja Kobiet kładzie nacisk głównie na reprezentację w europejskich strukturach związkowych - IndustriAll European Trade Union. Sabina Świniarska jest członkinią Komitetu ds Równości Szans. W związku z połączeniem trzech europejskich federacji związkowych w 2012 roku w jedną, która swoim zakresem obejmuje przemysłowe związki zawodowe wspołpraca KSGIE NSZZ S zmieniła swój charakter. Wcześniej Przewodnicząca Teresa Szkutnik uczestniczyła w spotkaniach EMCEF oraz ICEM wraz z Przewodniczącym K. Grajcarkiem jako obserwatorka posiedzeń. Obecnie, Przewodnicząca Sekcji Kobiet przekazała część swoich obowiązków związanych z polityką zagraniczną koleżankom które zapoznają się z pracami Komitetów Politycznych InudustriAll Europa aby w sposób rzetelny kształtować i wpływać na realia kobiet zatrudnionych energetyce i górnictwie oraz dbać o wizerunek kobiet w związu zawodowym NSZZ Solidarność.

Copyright ©2015  SOLIDARNOŚĆ
Sekcja kobiet przy sekretariacie górnictwa i energetyki
Projekt i wykonanie:  ASPAR