Solidarność
Kobieca solidarność potrafi wiele zdziałać

Informacje

Współpraca Sekcji Kobiet przy KSGiE , Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność” i Sekcji Młodych KSGiE

27.04.2016

W piątek 23 kwietnia odbyło się spotkanie Sekcji Kobiet KSGiE NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu udział wzięły  koleżanki z Krajowej Sekcji Kobiet i koledzy z Sekcji Młodych KSGiE.

Uczestnicy spotkania dyskutowali nad formami współpracy pomiędzy tymi organizacjami, sprawami bieżącymi w NSZZ „Solidarność” i aspektami motywującymi  młodzież do rozwijania aktywności w działalności związkowej. Zwrócono również szczególną uwagę na trudną sytuacje kobiet zarówno w związku zawodowym , jak i w miejscu pracy. Zastanawiano się w jaki sposób wzmocnić rolę kobiet w życiu zawodowym i decyzyjność w strukturach związkowych. W wyniku dyskusji wystosowano wspólne stanowisko dotyczące wzmocnienia  Kobiet w strukturach NSZZ „ Solidarność”.

Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji kolegi Tomasza Sikory na temat „ ABC zamówień publicznych”, co spotkało się z dużym zainteresowaniem. Kolega nakreślił obraz zamówień ze strony swojego wieloletniego doświadczenia zawodowego i przedstawił wiele ciekawych przykładów związanych z tym tematem.

Zebrani na spotkaniu wzięli udział w szkoleniu samoobrony KRAV- MAGA. Prowadzący szkolenie instruktor zapoznał wszystkich z podstawowymi zachowaniami obronnymi w razie napadu np. chuliganów na ulicy lub w innym miejscu publicznym.

‹  Powrót do listy
Copyright ©2015  SOLIDARNOŚĆ
Sekcja kobiet przy sekretariacie górnictwa i energetyki
Projekt i wykonanie:  ASPAR