Solidarność
Kobieca solidarność potrafi wiele zdziałać

Informacje

Spotkanie Sekcji Kobiet KSGiE NSZZ Solidarność

06.09.2016

W dniach 2 -3 września 2016r. Sekcja Kobiet zorganizowała szkolenie na temat: „ Komunikacja społeczna w działalności związkowej’, które poprowadziła koleżanka Maryla Kościńska, trener  z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Szkolenie obejmowało następująca tematykę:
- istota komunikacji społecznej w działalności związkowej
- relacje interpersonalne
- aktywne słuchanie
- inteligencje interpersonalną
- wystąpienia publiczne
Uczestniczki wzięły udział w testach, między innymi w teście określającym poziom inteligencji emocjonalnej , o której decydują takie czynniki jak: samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia i umiejętności społeczne.
Innym, ciekawym dla kobiet doświadczeniem był test stylu myślenia. Każdy człowiek wnosi do pracy zespołowej coś unikalnego, zgodnego z tym jaki styl myślenia reprezentuje , w związku z tym kobiety poznały 6 podstawowych stylów w teorii Edwarda de Bono.
Robocze spotkanie Sekcji Kobiet poprzedziło wystąpienie Przewodniczącego KSGiE Kazimierza Grajcarka, który nakreślił oczekiwania Rady Sekretariatu wobec dalszej pracy Sekcji Kobiet w branży górniczo- energetycznej.
Teresa Szkutnik omówiła tematykę poruszoną  na Kongresie Industriall Globall Union w Madrycie, oraz planowany wyjazd przedstawicielki kobiet na Światowy Kongres Kobiet do Rio de Janeiro w październiku 2016r.
Przewodnicząca przedstawiła również stanowisko wspólne Kobiet, dotyczące zmian w statucie związku, opierając się na zapisach ustawy  z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania DZ.U. z dnia 30 grudnia 2010r. 
Stanowisko Sekcji Kobiet przy SGiE i Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ Solidarność postuluje, aby zgodnie z europejskimi i światowymi trendami dotyczącymi respektowania równości i niedyskryminowania kobiet w związku zawodowym wprowadzić do statutu związku zapisy wymogu koniecznego dla Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność , aby delegatem na WZD została co najmniej 1 kobieta. Zmiany dotyczą również rozdz. 5 § 35.

‹  Powrót do listy
Copyright ©2015  SOLIDARNOŚĆ
Sekcja kobiet przy sekretariacie górnictwa i energetyki
Projekt i wykonanie:  ASPAR