Solidarność
Kobieca solidarność potrafi wiele zdziałać

Informacje

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet - 25 listopada 2016 rok.

24.11.2016

Jutro, 25 listopada 2016 roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Europejskie związki zawodowe solidarnie opowiadają się przeciwko jakimkolwiek formom przemocy wobec kobiet.

Tłumaczenie uchwały IndustriAll Europa z dnia 25 listopada 2014.

Zatrzymaj przemoc wobec kobiet już teraz!

Czy nasze społeczeństwo zdaje sobie sprawę, że jesteśmy w 21 wieku?

Dziś, 25 listopada 2014 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, Industriall Europa mówi zdecydowanie że potępia wszelkiego rodzaju przemoc  wobec kobiet - w domu, w miejscu pracy, wszędzie.

Obecnie, mimo istnienia międzynarodowych ram prawnych mających na celu ochronę praw kobiet, która wzywa państwa członkowskie do podjęcia skutecznych, zapobiegawczych  środków karnych w celu zwalczania wszelkich form przemocy wobec kobiet we wszystkich dziedzinach, w których może wystąpić. Przemoc utrzymuje się we wszystkich krajach europejskich oraz na wszystkich poziomach: prywatnych, publicznych, krajowych, społecznych i w pracy.

Przemoc wobec kobiet jest jednym z najpoważniejszych skutków nierówności kulturowych, gospodarczych, społecznych i politycznych między mężczyznami i kobietami. W 2014 roku, według ONZ, 40-50% kobiet nadal cierpi z powodu molestowania seksualnego w miejscu pracy. Trwający kryzys gospodarczy miał bezpośredni i negatywny wpływ na niezależność kobiet, które straciły pracę lub które pozostają w nisko płatnych zawodach o ograniczonych świadczeniach socjalnych. To również sprawia, że jeszcze bardziej trudne do egzekwowania są prawa człowieka, kobiet ofiar przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego i molestowania płciowego.

Związki zawodowe zawsze stały wobec równości płci w ramach wyzwolenia człowieka z niesprawiedliwości w społeczeństwie. I w wielu przypadkach, odnosimy sukces w poprawie równości płci. Naszym zadaniem jest zapewnienie praw pracowniczych kobiet będących ofiarami przemocy oraz zapobiegania i ujawniania sytuacji molestowania seksualnego i molestowania płciowego.

W dalszym ciągu ciężko jest pracować nad zmniejszyaniem wszelkiego rodzaju nierówności w społeczeństwach, firmach i miejscach pracy, a my będziemy kontynuować tę walkę w przyszłości, aby równość płci była rzeczywistością.

Pomimo faktu, że wykonany został już duży postęp, jest jeszcze wiele do zrobienia, aby upewnić się, że społeczeństwo uznało fakt, że średniowiecze się skończyło i jesteśmy w 21 wieku.

 

‹  Powrót do listy
Copyright ©2015  SOLIDARNOŚĆ
Sekcja kobiet przy sekretariacie górnictwa i energetyki
Projekt i wykonanie:  ASPAR