Solidarność
Kobieca solidarność potrafi wiele zdziałać

Informacje

Działania MKZZ w ramach Konwencji MOP ws przemocy na tle płciowym w pracy

10.03.2017

Przemoc na tle płciowym jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych naruszeń praw człowieka na świecie. Ponad 35% kobiet na całym świecie doświadczyło przemocy fizycznej i / lub seksualnej oraz między 40% a 50% kobiet doświadcza niechcianych zalotów, kontaktów fizycznych lub innych form molestowania seksualnego w miejscu pracy.
Przemoc na tle płciowym (GBV) jest przejawem nierównego stosunku sił między kobietami i mężczyznami. W pracy, jak również  w społeczeństwie, GBV może przybierać wiele form, w tym:
• Ataku fizycznego, w tym gwałtu
• nadużyć i gróźb jako przemocy werbalnej
• Znęcania się
• nadużyć psychologicznych i zastraszania
• Molestowania
Ponadto, przemoc domowa lub "partnera" ma wyraźny wpływ na miejsce pracy, poprzez absencję, utratę wydajności i bezpieczeństwa pracy dla ofiar i niewłaściwego wykorzystania zasobów firmy przez sprawców.

Związki zawodowe podejmują działania, aby zakończyć przemoc ze względu na płeć w miejscu pracy i uruchamia kampanię na rzecz nowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w celu zwalczania różnych form przemocy związanej z płcią, które występują w świecie pracy.

źródło: http://www.ituc-csi.org/gender-based-violence?lang=en

‹  Powrót do listy
Copyright ©2015  SOLIDARNOŚĆ
Sekcja kobiet przy sekretariacie górnictwa i energetyki
Projekt i wykonanie:  ASPAR