Solidarność
Kobieca solidarność potrafi wiele zdziałać

Informacje

STOP PRZEMOCY WZGLĘDEM KOBIET - IndustriAll Global Union

10.07.2017

STOP PRZEMOCY WZGLĘDEM KOBIET!

Przemoc wobec kobiet jest najbardziej wyrazistą manifestacją nierówności płciowej. Począwszy od przemocy domowej do molestowania seksualnego, przez handel ludźmi, okaleczanie narządów płciowych, a nawet gwałt i morderstwo w miejscu pracy;
kobiety są przedmiotem przemocy we wszystkich krajach każdego dnia.

Według ONZ, przemoc dotyka co trzecią kobietę na całym świecie. Mniej więcej pomiędzy 40% a 50% kobiet w Unii Europejskiej doświadcza niepożądanych zachowań seksualnych, kontaktów fizycznych, sugestii słownych lub innych form seksualnego nękania w miejscu pracy; w krajach Azji i Pacyfiku to od 30 do 40 procent.

Przemoc przybiera proporcje epidemii. Przemoc wobec kobiet oznacza również przemysłowe zabójstwo, zmuszając kobiety do pracy w nadmiarze liczby godzin i opłacając je poniżej minimalnych standardów życia.

W czasach rosnących ekstremizmów to kobiety ponoszą ciężar ataków, jak to widzimy na przykładzie porwań młodych dziewcząt w Nigerii. Wojny narkotykowe i mafia stoją za przemocą na kobietach w Ameryce Środkowej. Konflikty ws zasobów naturalnych generują  gwałty w Demokratycznej Republice Kongo.

Potencjał zbyt wielu kobiet jest marnowany przez przemoc ze względu na płeć.

Ze względu na wielość ról kobiet i obowiązki związane z płcią kobiety biorą na siebie i tłumaczą przemocą domową, przemoc którą poniosły w pracy.  Przemoc w rodzinie wpływa na wydajność i bezpieczeństwo w pracy i jest ostatecznie problemem związkowym.

Społecznie uwarunkowana dyskryminacja ze względu na płeć powoduje molestowanie seksualne. Jest to przede wszystkim kwestia nadużycia władzy. Pracownice zatrudnione w formie niepewnej pracy - jak niestabilne i nietrwałe miejsca pracy - mogą być szczególnie
podatne na prześladowania w miejscu pracy. Ta słabość może wystąpić tam, gdzie pracownicy mają mniej władzy, mniej ochrony i może być mniej prawdopodobne że zostanie to zgłoszone ze względu na niestałość ich pracy.

W Petrobras w Brazylii kobiety  pracujące na kontraktach są poniżane, upokarzane i zarabiają znacznie mniej. Kobiety w związkach zawodowych muszą mówić jednym głosem w ich imieniu. Kultura patriarchalna, wartości i postawy są postrzegane jako nieuniknione dla kobiet i kobiety są postrzegane jako podporządkowane mężczyznom. Niestety nawet koledzy często niechętnie przyjmują kobiety w swoje szeregi, zwłaszcza w sektorach zdominowanych przez mężczyzn.

"Mężczyźni znieważają kobiety
i mówią im, że wyglądają jak prostytutki nawet gdy wydaje się że są dobrze i poprawnie ubrane.
Chcę walczyć przeciwko nękaniu kobiet i zwalczać tego rodzaju nadużycia w pracy.
Komitet Kobiet może nas chronić przed molestowaniem seksualnym i przemocą "

Mówi kobieta z branży tekstylnej w Etiopii.

Molestowanie seksualne to temat tabu i ludzie niechętnie się tym dzielą. Ponadto kwestia wstydu bycia ofiarą również przyczynia się do ciszy i utrwalania przemocy.  W większości przypadków sprawcy są albo bezkarni lub puszczani lekkimi zdaniami.
W wielu krajach sprawy sądowe trwają tak długo że kobiety są zniechęcane do szukania sprawiedliwości.

Zapobieganie jest najlepszym rozwiązaniem przemocy. Mężczyźni muszą być zaangażowani jako część rozwiązania. Jednym z przykładów jest afiliant IndustriALL UNIFOR z Kanady, gdzie mężczyźni obiecują  „Przysięgam nigdy nie popełniać, nie usprawiedliwiać lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. To jest moja przysięga”.  Ponadto kampania Biała Wstążka została rozpoczęta przez mężczyzn, aby zakończyć męską przemoc względem kobiet.

Niektóre związki mają klauzulę dotyczącą molestowania seksualnego i prześladowania w układach zbiorowych pracy. Jednym z nich jest CNQ-CUT  w Brazylii, gdzie mówi się, że molestowanie seksualne i prześladowanie zostanie potępione i będzie złożona skarga,
w porozumieniu z olbrzymem górniczym Vale. Związki zawodowe mogą tworzyć gorące linie potępienia molestowania zarówno przez siebie lub łącznie z władzami. NUM w Afryce Południowej utworzył stanowisko oficera ds. przeciwdziałania molestowaniu. W Jordanii w centrum pracowników kobiety są uczone jak się bronić i przechodzą szkolenie samoobrony, tak zwane Shefighter. W Turcji Petrol-Is zorganizował kampanię na Twitterze przeciwko przemocy w międzynarodowym dniu kobiet. Największy na świecie sprzedawca mody, Inditex, ma umowę o równości z hiszpańskimi związkami, która przywiązuje dużą wagę do przemocy i molestowania. Zapewnia zapobieganie przemocy poprzez  formę uświadamiania, szkolenia i ochronę przeciw przemocy opartej na płci. Przewiduje pomoc finansową i przeniesienie na inne stanowisko w tej samej firmie i dostosowaniu harmonogram pracy, a także gwarancja zatrudnienia.

Asystentka Sekretarza Generalnego IndustriALL,
Monika Kemperle:

„Musimy kontynuować lobbing na rządy w celu przyjęcia propozycji w Radzie Zarządzającej MOP
w sprawie przemocy ze względu na płeć. Ważne jest, aby naciskać na górę w celu osiągnięcia międzynarodowych standardów."

Bez eliminacji przemocy opartej na płci,
Nie może być emancypacji kobiet!

tłum. Anna Szkutnik

http://www.industriall-union.org/issues/building-strong-unions/women

‹  Powrót do listy
Copyright ©2015  SOLIDARNOŚĆ
Sekcja kobiet przy sekretariacie górnictwa i energetyki
Projekt i wykonanie:  ASPAR