Solidarność
Kobieca solidarność potrafi wiele zdziałać

Informacje

Różnice na rynku pracy między kobietami i mężczyznami na poziomie światowym.

18.07.2017

 

Ostatni raport MOP "Światowa Perspektywa Zatrudnienia Społecznego":  tendencje dla kobiet w 2017 r. - 70 %  kobiet chciałoby wykonywać lepiej płatną pracę, a ponad 50 % z nich pozostaje poza rynkiem pracy.

Wg raportu kobiety nie tylko mają mniejsze możliwości  wejścia na rynek pracy niż mężczyźni, ale gdy już to zrobią, okazuje się że napotykają większe trudności z znalezieniem pracy. Ogólnie stopa bezrobocia wśród kobiet wynosi 6,2%, podczas gdy dla mężczyzn wynosi 5,5%.

Na poziomie globalnym różnice te pozostały względnie niezmienione, nawet jeśli w niektórych krajach luki zamykają się gwałtownie.

Duża część kobiet nie ma dostępu do godnej pracy. 15 %  pracujących kobiet są pracownikami rodzinnymi. Odsetek ten zmniejszył się w ostatnich latach, ale odzwierciedla to przesunięcie kobiet do pracy *na własny rachunek, w przypadku której kobiety nie korzystają z jakiejkolwiek formy ochrony socjalnej.

Chociaż różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn są inne w zależności od kraju, to nadal są szeroko rozpowszechnione. W niektórych krajach różnica w stawkach godzinowych kobiet i mężczyzn może sięgnąć  40% . W krajach rozwiniętych kobiety są nie tylko  gorzej opłacane, ale także mniej  kobiet ma wysoko płatne stanowiska.

Segregacja płci w dystrybucji sektorowej jest rzeczywistością. Na poziomie globalnym kobiety przede wszystkim pracują w edukacji, zdrowiu i pracy socjalnej, tuż po branży handlu detalicznego i sprzedaży. W Azji i w Afryce Północnej kobiety koncentrują się także na produkcji, odzwierciedlając wysoki odsetek kobiet pracujących w produkcji odzieżowej . Ta segregacja odzwierciedla trudności napotykane przez kobiety do podjęcia pracy na określonych stanowiskach.

Kobiety napotykają szereg ograniczeń społeczno-ekonomicznych, które są różne w poszczególnych krajach: dyskryminacja, konformizm roli płci, brak wykształcenia, równowagi między pracą a życiem zawodowym, braku opieki nad dziećmi i transportu.

Przemoc seksualna i nękanie stanowią barierę dla kobiet, która wchodzi  i ewoluuje na rynku pracy.

"Musimy uwrażliwić i nauczyć te kobiety aby rozumiały swoje prawa i odróżniały od tego, co nie jest  prawem, one często nie rozumieją swoich praw w pracy, ponieważ trudno im to zrozumieć.

Uważają, że dla mnie jest to prawdą. Musimy je upodmiotowić. Powiedzieć, że to nie jest w porządku ....

Najważniejszą kwestią jest świadomość kobiet " .

- powiedział Rehema Ludanga, pochodzący ze związków Tanzanii pracowników przemysłowych i handlowych na szczycie World of Work, ILC 2017.

 

MOP wzywa rządy i inne zainteresowane strony do podjęcia działań promujących równe wynagrodzenie za taką samą pracę, zwalczanie głównych przyczyn segregacji zawodowej i sektorowej, przekształcanie instytucji aby zapobiegały i eliminowały dyskryminację oraz przeciwdziałały przemocy i nękaniu zarówno mężczyzn jak i kobiet.

 "Te luki są już nie do przyjęcia. Wszystko się zmienia zbyt wolno. My, jako związki zawodowe, ponosimy znaczącą odpowiedzialność społeczną w domykaniu luk między płciami. Musimy walczyć w pracy, aby podnosić realizację praw kobiet i promować równość. Musimy wzmocnić pozycję naszych kobiet, rozwijać ich zdolności przywódcze, aby stworzyć możliwości i przestrzeń, do wspólnej  walki  o prawa pracownicze  niezależnie od płci i promować równe prawa! "- powiedział Valter Sanches, Sekretarz Generalny IndustriALL.


terminy:

*Pracownicy z własnym rachunkiem to pracownicy, którzy pracują na własny rachunek lub z jednym lub kilkoma partnerami, posiadają rodzaj pracy określonej jako samozatrudnienie  i nie są zaangażowani  w sposób ciągły jak  pracownicy, którzy pracują w określonym  czasie.

(Słownik terminów statystycznych OECD)

 

źródło: http://www.industriall-union.org/labour-market-gender-gap-still-widespread

 

‹  Powrót do listy
Copyright ©2015  SOLIDARNOŚĆ
Sekcja kobiet przy sekretariacie górnictwa i energetyki
Projekt i wykonanie:  ASPAR