Solidarność
Kobieca solidarność potrafi wiele zdziałać

Informacje

List Moniki Kemperle Asystentki Sekretarza Generalnego IndustriALL Global Union

04.02.2016

Drogie koleżanki,


Przemoc i molestowanie seksualne są jednym z głównych punktów dla których IndustriAll Global Union wprowadziła aktywne działania i programy stosowane przez cały świat.

Jak zapewne pamiętacie, już informowaliśmy o toczących się rozmowach między IndustriAll Global Union/IUF i Unilever, odnieśliśmy się bardzo krytycznie do braku zaangażowania w ten temat.

Program równości przyjęty przez Światową Konferencję Kobiet w Wiedniu w 2015 roku nakreśla bardzo silne odniesienia do molestowania seksualnego, które jest istotną kwestią i tematem dla związków zawodowych, ponieważ jest to problem o charakterze ogólnoświatowym zarówno w miejscu pracy jak i poza nim. Chodzi o dyskryminację, uczciwość i równość; to jest kwestia zdrowia i bezpieczeństwa,  molestowanie seksualne może być katastrofalne dla ofiar i wpływać negatywnie na środowisko pracy w różny sposób. Jest kwestia praw związków zawodowych, ponieważ związki zawodowe mają prawo do negocjowania mechanizmów radzenia sobie z molestowaniem seksualnym w procesach zbiorowych.

  Z  radością informujemy was, że IndustriAll Global Union, wraz z naszą siostrą IUF , podpisała międzynarodowe zobowiązanie z Unilever aby zapobiegać molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy.

Zaangażowanie daje jasne definicje , kompleksowe zapewnienie, że kierownictwo Unilever na każdym poziomie i dla wszystkich pracowników, w tym pracowników - dostawców będących osobami trzecimi pracy, są w pełni świadomi tego, co stanowi molestowanie seksualne; ustanawia procedury, za pomocą których pracowników wiemy jak zwiększyć potencjalny problem i można mieć pewność czy zgłosić wszelkie nadużycia; określa konkretne środki, które firma musi przestrzegać w przypadku skargi; i daje szczegółowe wskazówki wspólnie wykonania zobowiązania w każdym miejscu pracy Unilever i oceny postępu.

Wspólne oświadczenie podkreśla, że Unia/kierownictwo lokalne dyskusje na temat wdrożenia będzie po podpisaniu i powinna być zakończona do końca tego roku.

Mamy zamiar wyprodukować materiały szkoleniowe i inne narzędzia towarzyszące  realizacji procesu, niezbędne do  wdrożenia oraz  wspólnego monitorowania postępu prac poprzez regularne spotkania i komunikację  między IUF, IndustriAll Global Union i Unilever. 
Uważam, że to jest ważny przykład jak podjąć działania względem firm na poziomie globalnym, a podczas naszych najbliższych spotkań należy omówić jak efektywnie wykorzystać te zobowiązania i zwiększyć ilość podobnych inicjatyw. 
W solidarności,


Monika Kemperle I Assistant General Secretary
____________________________________________________________
IndustriALL Global Union

‹  Powrót do listy
Copyright ©2015  SOLIDARNOŚĆ
Sekcja kobiet przy sekretariacie górnictwa i energetyki
Projekt i wykonanie:  ASPAR